adres do korespondencji: 
ATMOR s.c.
ul. Kujawska 4/9 
Rumia 84-232

adres firmy:
   ATMOR s.c.
ul. Chałubińskiego 29
Gdańsk 80-809

        tel. +48 58 671-74-07       fax. +48 58 679-56-56       tel. +48 601-68-78-53

                   e-mail: atmor@atmor.pl

START
POWRÓT
POMIAR WG-307

 MIERNIK TYP WG-307 W


       Mierniki serii WG-307 służą do pomiaru impedancji uziemienia w warunkach zbliżonych do takich, jakie występują podczas wyładowań atmosferycznych. Wykorzystana  metoda  realizuje  pomiar  zgodny  z   podaną  w  normie  PN-IEC 61024-1 (p.1.2.15) definicją  zastępczej rezystancji   uziemienia.  Zastosowane   pomiarowe   udary   prądowe  osiągają   wartość   szczytową   ok. 1 A,  a   ich   parametry  czasowe spełniają  wymagania  norm  PN-92/E-04060  oraz  IEC Publ. 60-1.  Miernik  WG-307 W  jest  przeznaczony  do  kontroli   wszelkich instalacji  odgromowych, a zwłaszcza w obiektach podlegających obostrzonej   ochronie   odgromowej  ( wymaganej  przez  normę   PN-89/E-05003/3),  takich  jak stacje  paliw  i  gazów,  zakłady  i magazyny  branży  chemicznej,  drzewnej itp.  Szczególną  zaletą miernika  jest  to,    nie  rozłącza  się  na  czas  pomiaru  zacisków probierczych uziemienia. Wynik pomiaru odzwierciedla wartość wypadkowej rezystancji udarowej  uziemienia  (wg PN-89/E-05003/03),  a  więc wartość rezystancji efektywnej tej   części  uziemienia,  która  bierze  udział  w  odprowadzaniu   prądu  piorunowego do gruntu.       W mierniku  WG-307 W  zastosowano pomiarowy  udar prądowy o czasie narastania czoła równym 4ms.
Miernik
  posiada  znak  typu  RPT 98 346  nadany  przez  Główny  Urząd  Miar  decyzją  ZT 1092/98 oraz poświadczenie właściwości technicznych  nr 042/1999  wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.


Dane techniczne:

Dwa zakresy pomiarowe wybierane automatycznie: 0 - 19,9 W , i 20 - 199 W;

Dokładność pomiaru :
- błąd podstawowy nie większy niż 2,5 %;
- błąd całkowity wskazań nie większy niż 5,0 %;

Czas czoła pomiarowego udaru prądowego - 4ms

bullet

Zasilanie : akumulator Cd - Ni/700..1000mAh (ładowany przez gniazdo na boku obudowy;

bullet

Liczba pomiarów z jednokrotnego ładowania akumulatorów : ponad 1000;

bullet

Wyświetlacz LCD 2 1/2 cyfry - 18 mm;

bullet

Wymiary: 100 x 195 x 40 mm;

bullet

Masa (bez sond) : 0,4 kg;

bullet

Masa z sondami i przewodami : 3,7 kg;

 

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2002 Pobierz program Internet Explorer!