adres do korespondencji: 
ATMOR s.c.
ul. Kujawska 4/9 
Rumia 84-232

adres firmy:
   ATMOR s.c.
ul. Chałubińskiego 29
Gdańsk 80-809

        tel. +48 58 671-74-07       fax. +48 58 679-56-56       tel. +48 601-68-78-53

                   e-mail: atmor@atmor.pl

START
POWRÓT
POMIAR WG-307

MIERNIK TYP WG-307 S

        Mierniki serii  WG-307  służą do pomiaru impedancji uziemienia w warunkach  zbliżonych  do  takich,  jakie  występują  podczas  wyładowań atmosferycznych.  Wykorzystana   metoda   realizuje   pomiar   zgodny  z  podaną  w  normie  PN-IEC 61024-1  (p.1.2.15)  definicją   zastępczej rezystancji    uziemienia.    Zastosowane    pomiarowe   udary   prądowe  osiągają   wartość   szczytową   ok.  1 A,  a   ich   parametry   czasowe  spełniają  wymagania  norm  PN-92/E-04060  oraz  IEC Publ. 60-1.  Miernik  WG-307 S   jest   przeznaczony   zwłaszcza   do   kontroli uziemienia   słupów   linii   elektroenergetycznych  WN.   Na  czas pomiaru   nie   odłącza   się  uziemienia  od   konstrukcji  słupa  co pozwala  na  wykonanie  pomiarów  bez  wyłączania  linii z  ruchu. Miernik  tego  typu  pozwala  na  wyznaczenie  rezystancji  wypadkowej uziemienia  w  rzeczywistym układzie biorącym udział  w odprowadzeniu   prądu  piorunowego  do  ziemi  a  więc  z  uwzględnieniem  wpływu  fundamentu  słupa,  często stanowiącego istotny element uziemienia. W mierniku WG-307 S  zastosowano pomiarowy udar prądowy o czasie narastania czoła równym 1ms.
Miernik
  posiada  znak  typu  RPT 98 346  nadany  przez  Główny  Urząd  Miar  decyzją  ZT 1092/98 oraz poświadczenie właściwości technicznych nr 042/1999 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Dane techniczne:

Dwa zakresy pomiarowe wybierane automatycznie: 0 - 19,9 W , i 20 - 199 W;

Dokładność pomiaru :
- błąd podstawowy nie większy niż 2,5 %;
- błąd całkowity wskazań nie większy niż 5,0 %;

Czas czoła pomiarowego udaru prądowego - 1ms

bullet

Zasilanie : akumulator Cd - Ni/700..1000mAh (ładowany przez gniazdo na boku obudowy;

bullet

Liczba pomiarów z jednokrotnego ładowania akumulatorów : ponad 1000;

bullet

Wyświetlacz LCD 2 1/2 cyfry - 18 mm;

bullet

Wymiary: 100 x 195 x 40 mm;

bullet

Masa (bez sond) : 0,4 kg;

bullet

Masa z sondami i przewodami : 3,7 kg;

 

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2002 Pobierz program Internet Explorer!